ประกอบไปด้วย สเกิร์ทรอบคัน

1.สเกิร์ทหน้า (Front skrit)
2.สเกิร์ทข้าง (Side skrit)
3.สเกิร์ทหลัง ท่อคู่ (Rear skrit)
4.สปอยเลอร์แนบมีไฟ เพิ่ม 2,500